Monday, February 6, 2012

Sumur UsiaMASURI S N
Pengantar Sumur Usia

            Isa Kamari menampilkan citra penyair yang anggun dan bersopan-santun. Itulah kesan pertama saya ketika membaca sajak-sajaknya dalam kumpulan Sumur Usia ini. Jelasnya mengenali peribadi Isa, buat saya sama sajalah bersapaan dengan sajak-sajaknya. Tidak ternampak kelainannya. Seperti dalam pergaulannya, saya berpendapat Isa berbicara banyak dalam sedikit. Demikian jugalah sajak-sajaknya hampir pada keseluruhannya, banyak yang dapat kita timba dari sumurnya tetapi dengan menggunakan sedikit kata-kata yang amat ekonomikal, kental dan padat.
            Saya melihat lagi bahawa dalam tempoh kurang lebih 15 tahun antara tahun-tahun 1979 hingga 1993, iaini terkumpul sejumlah 36 buah sajak dalam Sumur Usia ini, tentulah dapat dianggap bahawa Isa tidak prolifik. Tetapi di sinilah kita harus bercermat dalam memberi pandangan dan kesimpulan mengenainya. Dalam pengkaryaan seni seperti puisi, penyair yang prolifik tidak semestinya kreatif dan tidak semestinya juga tulisannya diterima sebagai karya yang bermutu. Tidak timbul soal banyak atau sedikitnya hasil penulisan seorang penyair, tetapi yang lebih utama, apakah karya-karya yang telah dihasilkannya itu penting dan bernilai seni.
            Bertolak dari premis ini, saya fakir mungkin saja Isa telah menghasilkan puisi lebih dari yang telah dikumpulkan dalam Sumur Usianya itu. Tetapi seperti telah dikatakan pada awal-awal tadi, penyair Isa cukup teliti dan amat berhati-hati dalam setiap hasil sajak yang diciptakannya. Dia amat mementingkan kualiti dari kuantiti. Dengan begini, rasanya dapat dikatakan bahawa Isa cukup membuat kritik diri terhadap karyanya sehingga ia merasa puas sepenuhnya sebelum dipersembahkan ke medan perpustakaan untuk bacaan umum.
            Seperti kebanyakan penyair, Isa juga tidak lepas dari mengambil subjek dan objeknya yang benar-benar ada di dalam lingkungan alam semulajadi dan sekitarannya. Umpamanya, terjelas dalam sajak-sajaknya Danau, Karang, Segara, Sumur, Gunung, Pasir dan Embun. Tetapi di sini pun kita mungkin terkeliru jika kita menganggap penyair Isa akan mengungkapkan lukisan alam, umpamanya keindahan danau, karang, gunung dan pasir. Isa menulis tajuk-tajuk demikian bukan sekadar melihat di permukaan tapi menukik di sebalik yang kelihatan. Sebagai contoh kita ambil sajaknya berjudul Sumur. Sajak yang terdiri dari empat rangkap yang tidak tetap baris-barisnya, bukan menceritakan tentang sumur, tetapi pada hakikatnya lebih mengambil iktibar daripada kehidupan dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Setiap manusia diibaratkan mempunyai sumurnya masing-masing. Di sini manusia yang melakukan sesuatu sekadar sambil lewa dan tidak mendalami hakikat samalah seperti:

pada setiap kerja
yang tidak membekas
pada jiwa
kemanusiaanmu akan menjadi kering
bertukar menjadi debu
yang diterbangkan angin kemarau

            yang semuanya ada kaitan dengan sumur hidup seseorang! Maka penyair lalu menutup sumurnya dengan berkata:

tiada yang lebih penting
dalam hidup ini
selain daripada penggalian roh
agar sumur hidupmu
dapat menjadi sumber pengertian
pada manusia yang haus

(Sumur; hlm 25)

Dalam sajaknya Embun, Isa tetap menampakkan penggalian dan penukikannya terhadap kejadian alam anugerah Ilahi yang biasanya dilihat oleh kebanyakan orang sebagai perkara biasa dalam peralihan siang dan malam. Dengan diksinya yang cukup kental, Isa memaparkan bahawa kita manusia yang diibaratken seperti embun turut mengindahkan alam jagat ini, harus menginsafi bahawa dalam menjalani proses hidup yang cepat berganti itu, hendaknya kita dapat menfaatkan dengan sebaik mungkin, iaini cuba mendalami apa rahsia dan tujuan hidup kita yang sebenarnya dilahirkan di atas muka bumi ini.
            Seterusnya dalam rangkap kedua, Isa mengucapkan perbandingan yang berkesan tentang embun dengan kehidupan manusia. Seperti inilah katanya:

kita yang bergantung
pada ranting takdir
harus mampu memadu cinta
memancarkan keluhuran dunia
dengan segala warna
dan getarannya

            Dan hendaknya kita manusia yang hidup sementara, singgah seperti embun di hujung ranting sedar tentang kewujudannya:

agar persinggahan
yang singkat ini
menjadi bening
menitis
di bumi manis

(Embun; hlm 31)

Sesudah itu kita temui pula sajak-sajak Isa dalam kumpulan Sumur Usia ini yang bertolak dari alam benda. Sajak-sajaknya dalam kategori ini antaranya ialah Tempayan, Rumah, Dapur dan Kertas. Sajak-sajak ini pun jelas menampakkan tentang kepaduan bentuk dan isinya yang cukup akrab. Ada kesebatian antara pokok persoalan yang digarapnya dengan cara atau teknik menyampaikannya sehingga terwujud sebuah sajak yang selesai.
            Dalam sajaknya Rumah, Isa memberi pengertian yang cukup mendalam mengenainya. Rumah dijadikan puncak segala kabaikan dalam ertikata ‘home’ dalam bahasa Inggerisnya, bukan sekadar ‘house’. Kekeliruan inilah menyebabkan ramai remaja kita terjebak lalu kurang atau tidak membezakan makna kebebasan yang sebenarnya sehingga berkesimpulan:

hanya kita yang mengaku bebas
terlalu mudah terpenjara
dalam keremehan yang sia-sia
yang kita hidupkan di tengah kota
tanpa sering menyedari
bahawa diri kita ini
tidak pernah pulang
ke pintu hati

(Rumah; hlm 28)

Atau boleh saja sajak Rumah ini bererti seseorang yang tidak cukup mengenal siapa dirinya lahir dan batin, jasmani dan rohaninya, sehingga ia terbawa-bawa kehilangan erti hidupnya yang sebenar. Demikianlah sebuah sajak yang baik bisa saja menimbulkan berbagai-bagai tafsiran dan tanggapan yang berbeza-beza, tidak ada yang betul mutlak dan tidak juga dapat dikatakan mutlak salahnya.
Dalam pada itu, perlu rasanya dibicarakan di sini bahawa boleh dikatakan keseluruhan sajak-sajaknya yang berjumlah 36 buah itu bernafaskan religius. Malah ada sajak-sajaknya yang cukup mengakar dengan keyakinan agamanya sebagai seorang muslim. Rasanya tidak ditemui sajak-sajaknya yang meliar dengan imaginasi yang morbid, iaini membiarkan daya khayalannya terlepas menerawang sewenang-wenang mengikut resa dan rasa, tanpa pengekangan diri.
Ada dua buah sajaknya dalam kumpulan Sumur Usia ini yang menegaskan persoalan tersebut. Pertama sajaknya Akar. Pernyataannya yang lebih dulu telah dialami, menjadikannya sebuah pengalaman perasaan yang telah difikirkan. Inilah puisinya:

agama
bukan kembang
yang kita jambang
di sudut kamar
sebagai lambang
dan perhiasan

agama
adalah
      tanah
      baja
      fikir
      kerja
      keringat
      luka
pekebun
yang cintakan
Kehidupan

(Akar; hlm 23)

Satu lagi sajaknya yang menarik ialah Sejadah. Digubah demikian rupa sehingga dapat kita menghayatinya dengan kejelasan dan kejernihan. Sajak ini terbahagi kepada lima bahagian tetapi tidak terasa pun kelebihan muatan atau keberatan longgokan kata-kata. Sebabnya Isa berjaya menjelmakan pengalaman batinnya ke dalam kesedaran. Dan perkara inilah yang membezakannya dengan sajak-sajak 'pedestrian reporting', iaini sekadar laporan selayang pandang saja.
Di sini kita petik bahagian iii, iv dan v yang cukup kemas dan berkesan:

iii
bumi adalah sejadah
sulaman jarum akidah
yang menemukan
rangkaian corak dan warna
sentuhan dahi dan tanah
pada suatu hamparan
yang dinamakan
ibadah

iv
doa kudus
adalah hati tulus
yang menembusi bumbung langit
menerpa tafakur malaikat
dan mengajak seisi alam
serentak
menggemakan
kebesaran Tuhan

v
hidup adalah solat
justeru solat
menghidupkan jiwa

(Sejadah; hlm 35)

Jelasnya, pada Isa Kamari kita mendapati seorang penyair religius yang tidak berpretensi tetapi demikianlah keadaan seadanya dan semulajadinya. Sungguhpun suaranya tegas, tetapi tidak melonjak-lonjak dan mendesak-desak.
Perkara ini berlaku kerana Isa sebagai penyair memiliki sikap dan pandangan hidup yang tegap. Ertinya, walaupun terdapat perjuangan antara dirinya, cita-citanya dan keinginannya dengan realiti kehidupan, tetapi beliau tidak menggeram-geram, apa lagi sampai memaki-maki keadaan sekitarannya. Ia dapat mengadakan jarak dan keseimbangan sehingga sampai kepada suatu kesimpulan, bahawa kita semestinya tidak semata-mata memikirkan keakuan diri kita saja, tetapi juga kepentingan orang lain dan masyarakat, di mana kita telah dilahirkan dan didewasakan. Ini adalah sikap wajar seorang penyair sejati, kerana demikianlah dalam dunia dan kehidupan sementara ini banyak perkara yang kita harapkan dan inginkan memang tidak tercapai. Mengapa? Sebab memang banyak kejadian dan peristiwa yang berlaku di alam jagat ini telah menyeleweng dari landasan yang sepatutnya lurus dan tidak berliku-liku.
Sesungguhnya, ada banyak lagi sajak-sajaknya dalam kumpulan Sumur Usia ini yang menarik untuk diperkatakan, umpamanya sajak Kakilangit yang menyorot ke dalam dan luar diri. Tetapi sebagai kata pengantar memadailah setakat ini. Kerana saya percaya pembaca-pembaca yang arif akan berkesempatan lagi menghayati sepenuhnya.
Berdasarkan pembacaan awal kumpulan sajak Sumur Usia ini dapat ditarik beberapa kesimpulan:
Pertama, penyair muda Isa Kamari ini merupakan seorang penyair yang serius dalam ertikata menghadapi persoalan-persoalan dan tema yang digarapnya dengan penuh kesungguhan. Dengan demikian hasil pencarian, penerokaan jiwanya sebanyak sedikit akan dapat mengayakan kerohanian dan mendalamkan lagi pengalaman kita dalam menghadapi kehidupan sementara yang penuh dengan keragaman dan kerahsiaannya.
Kedua, kerana keterlibatannya yang penuh dengan kehidupan dan persoalan yang menantangnya, maka penyair Isa Kamari tidak mengambil jalan dekat yang simplistik untuk lekas-lekas menyelesaikannya. Kerana itu sama ada kita bersetuju atau tidak dengan pencariannya, kita tidaklah disia-siakan dengan membaca puisi-puisi yang penuh dengan kata-kata klise; iaini permainan bunga-bunga kata yang usang dan bertele-tele, tetapi sekadar melekakan dan membius jiwa kita saja bila selesai menghayatinya.
Ketiga, pelukisan dan gambaran dalam kebanyakan puisi-puisinya memang jelas, tetapi sebenarnya ia memerlukan perenungan yang mendalam. Ertinya sebagai pembaca kita tidak sekadar menghayati puisi-puisi yang tersurat tetapi harus menukik ke dasarnya untuk meresapi yang tersirat. Di sinilah nanti baru kita pembaca terasa keenakannya kerana dapat menikmati kehalusan rasa oleh keindahannya dan mungkin berlanjutan pula dapat kita menemui sesuatu kebenaran, hasil dari penerokaan batin dan pengalaman jiwa penyairnya.
Keempat, pada keseluruhannya, penyair Isa Kamari dan sekaligus puisi-puisinya telah dapat melepaskan atau membebaskan dirinya dari perangkap yang memang sedia memerangkap setiap penyair remaja atau belia yang menulis puisi pada peringkat awalnya. Perangkap itu ialah membiarkan diri, jiwa dan perasaan murung menguasai iklim kepuisiannya. Akibatnya hasil puisi-puisinya hanya berligar-ligar kepada suatu lingkaran saja, iaitu mempuisikan tentang dirinya, tentang kesayuan, kehibaan, kesepian dan pengelanaan yang resah tidak putus-putusnya. Akibatnya kalau diteruskan juga menulis, maka akan lahirlah puisi-puisi yang menyuarakan jiwa kerdil bangkrut yang tidak mempunyai self-control kerana tidak tahan menanggung penderitaan penderitaan hidup tanpa mengadu dan mengeluh. Pada hal Allah telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maka hanya kepada Nya lah saja kita ini insan kerdil, menjadi hamba Nya, bertakwa kepada Nya dan memohon keredhaan Nya. Kita tidak perlu merasa kerdil antara manusia, apalagi sampai memberhalakan manusia dan matabenda. Kerana semuanya ini bakal melumpuhkan jiwa kita untuk bangun mengangkat maruah dan martabat agama, bangsa dan nusa kita yang tercinta.
Sebagai penutup, walaupun ada tertangkap antara pusi-puisi Isa dalam kumpulan Sumur Usia ini yang masih merupakan pengalaman fikiran yang kurang mesra dirasakannya atau pengalaman perasaan yang kurang mesra difikirkannya, tetapi ini bukan suatu kecacatan. Ia akan menjadi bertambah jernih apabila penyairnya terus dan berterusan berkarya dengan lebih menghalusi dan mengangkat kesan tanggapannya terhadap kehidupan dan penghidupan secara langsung.
Dengan itu perlahan-lahan tetapi pasti, Isa Kamari akan memasuki, menghayati semua peringkat, semua lapisan umat dan dapat memberi makna, hasil dari penerokaan batinnya itu. Ertinya, tiada lagi batasan antara yang hodoh dan cantik, miskin dan kaya, pintar dan dungu, bakhil dan murah hati, tetapi penyair menjadi semua antara mereka. Jelasnya mencintai kemanusiaan.

Sumur Usia, S'pura, Pustaka Nasional, 1993

ABDUL SAMAD SALIMIN, ASMIN
Perkembangan Puisi Mutakhir Singapura –
Sorotan Kepada Beberapa Penyair Muda
Di Sekitar Dunia Perpuisian Dan Kepenyairan Mereka,

Petikan:

Pembicaraan ini akan terus mengkhusus kepada empat orang penyair tanahair yang masih muda, bertenaga, kuat pengucapan puisinya dan menjanjikan masa depan dunia puisi yang menarik. Mereka adalah Ahmad Md Tahir, Sapiee Ahmad Razaly, Johar Buang dan Isa Kamari…..
Penyair terakhir yang akan saya bincangkan kepenyairannya kali ini ialah Isa Kamari. Penyair kacak ini menggunakan aliran romantis dalam kebanyakan puisi-puisinya. Isa lebih gemar mengambil objek-objek dan subjek yang sama sekali tidak terfikir oleh kita untuk diangkat dan ditafsir menjadi puisi yang kuat untuk mencabar daya keintelektualan kita.
Puisinya amat lembut, romantis dan padat berligar dengan falsafah kehidupan. Judul yang kadang-kadang boleh menjadikan bahan tertawa, bahan-bahan iseng untuk difikir, ditafsir dan ditaksir oleh seorang insan perenung alam. Tidak terdapat tema-tema penentangan dan semangat permusuhan setelah meneliti manuskrip antologi Sumur Usia.
Menatap puisi-puisi Isa mengingatkan saya akan lenggok bahasa Allahyarham Noor S I dan juga penyair dari Malaysia Abdul Latiff Mohidin. Mereka msing-masing menggunakan romantisme sebagai medium puisi dengan merangkainya untuk satu tujuan komunikasi. Bahasa Isa menampakkan kemelayuan total tanpa ada sedikit pun unsur-unsur Inggeris.
Pernah memenangi Anugerah Penghargaan Hadiah Sastera dalam penilaian karya sastera 1983/84 lewat puisinya Mawar. Mungkin latarbelakang pengajian dan karyawannya sebagai seorang arkitek telah banyak mempengaruhi proses penciptaannya. Salah satu daripadanya ialah sifat positif dan konstruktif yang tergarap dalam puisi-puisinya.
Mula menulis akhir tahun 1970an, antara puisi awalnya ialah Perut Bumi.

saat ini kita berjalan
di dalam hujan
ditemani pelangi biru
dan burung-burung merah
yang luka berdarah ungu
jika pelamin yang mereka tuju
kita belum mahu memeluk rindu
di kala bulan berairmata
tidak manis jika kita mengayuh bahtera
di lautan inai yang jingga

yang sebenarnya
kami sungguh menyayangi
helang yang terbang
di pagi sunyi
jika bukan kerana gagak-gagak sepertimu
hutan kami akan dipenuhi kelinci
berikan kami sayap-sayap putih
kami mahu terbang
bersama burung-burung biru
yang pulang melepas rindu
kami mahu merasa susu
apa untuk kami hanya air kencing
curahan kasihsayang anjing
gemakan azanmu ke gubuk kami
agar tangisan kami bukan hanya untuk menahan
pedih getirnya nasi sepinggan

jika kesuramanmu hanya untuk mengenang
derita malam menjanjikan siang
tangisan kami telah mengalir
dari perut bumi yang cair
yang dipijak oleh wali-wali
sepertimu dan mereka
yang melaungkan sumpah
kepada kami anak yang terhina.

(Perut Bumi; hlm. 1)

Betapa positif saranan yang diutarakan oleh Isa apabila beliau mengatakan:

berikan kami sayap-sayap putih
kami mahu terbang
bersama burung-burung biru
yang pulang melepas rindu

Isa juga banyak menggunakan unsur-unsur personaifikasi yang segar. Bunga mawar sering menjadi lambang hidupnya. Meditasi Isa terhadap kehidupan sering dihubungkait dengan semangatnya untuk menjadi contoh kepada bangsa agar tidak menjadi bangsa yang pasif. Dalam Mawar Isa merakamkan:

hidup sebagai mawar
di tengah padang belukar
adalah suatu pertapaan yang sunyi
sewaktu-waktu keasingan ini
akan menjelmakan pergelutan
antara harga diri
dan kemurahan hati

Di bait yang lain:

biarpun wangi baktimu
akan luntur ke bumi syahdu
kedewasaan yang merah
harus mengajar kau menerima
di tengah masyarakat belantara
kekadang kau dianggap
sebagai belukar
di tengah padang mawar
kerana embun
mudah lenyap
sebelum mentari menerangi segala

(Mawar; hlm 13)

Isa telah membuktikan pertembungan tidak pernah berlaku antara kemurnian dan keindahan puisi dengan disiplin arkitekturnya. Malah ia memperkuat lagi jalinan dua cabang seni yang dapat dikuasainya. Terpancar dari jalinan ini ialah puisi Pembina. Saya petik sebahagian daripadanya:

mestikah aku bersenandung:
usahlah berduka
jika kita tidak berupaya
mendirikan kota
seperti orang lain
apalah gunanya
kita mengukur kebahagiaan
dengan rangka kehidupan
yang dilakar kehendak masa
dan keadaan
yang asing dari jiwa

Di bait lain:

Tuhan tidak menjadikan setiap manusia
sebagai pembina
kerana ada yang lebih bermakna
dari membiarkan kita melihat
segala usaha dalam hidup
terlaksana

(Pembina; hlm 14)

Secara kebetulan kecenderungan Isa menimbulkan sentakan atau terjahan kepada para pembaca dengan judul-judul puisi yang aneh mempunyai kesamaan dengan kepenyairan saya. Puisi-puisi Nyamuk, Mancis, Udara serasanya mengalami suatu proses pengaryaan yang sama dengan puisi-puisi Cicak, Siput, Karang, Akar, Tempayan, Rumah, Dapur dan lain-lain. Saya sungguh tertegun dengan stailisasi dan falsafah di sebalik puisi Cicak.

pernahkah kau rasakan
malaikat adalah cicak
yang mengintai di celah papan

pernahkah kau cemburu
cicak
yang mengganggu tidurmu
sedang kau memeluk kekasih
dunia yang berbuih
dari cumbuanmu

pernahkah kau mendendam
cicak yang berjaga malam
sedang wajahmu muram
menghitung pijat di tilam

pernahkah

cet
    cet
       cet
           cet
               cet
                   cet

(Cicak; hlm. 4)

Puisi ini bersifat ketaksaan. Ia boleh ditafsir dengan pelbagai makna. Bagi saya peringatan yang cuba disampaikan oleh Isa ialah begitu kita lena dan hanyut dengan pencapaian kita, kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak kita fikirkan akan berlaku.
Di setting yang lain pula, kenapa kita perlu berasa marah pada takdir apabila kita ditimpa kesusahan dan sikap kita itu hanya akan merugikan kita dan akan dicemuh oleh lambang cicak.
Pencapaian karyawan Isa ada berhubung rapat dengan falsafah Siput. Isa begitu meneliti kekerdilan siput yang terus berusaha tanpa mengaku kalah, menyebabkan beliau menyimpulkan:

melihat siput
yang berjuang dalam hujan
aku jadi malu
pada rahmat tuhan

melihat siput
yang berdegil
manusiaku menjadi kerdil
sukmaku bertukar menjadi kerikil

melihat siput
yang jatuh lalu hanyut
aku jadi penangis
dalam gerimis
yang menghiris

mengenang siput
aku belajar
jadi pemurah

(Siput; hlm 5)

Isa juga amat tidak senang dengan sikap ‘doube-standard’ kebanyakan penyair. Roh Angin begitu menyentak golongan penyair tersebut dalam keadaan lembut:

kebohongan
adalah kelumrahan bagi penyair
jika segala yang dibicarakannya
hanya terkurung dalam persajakan
dan tidak lahir dari kehidupan

(Roh Angin; hlm 21)

Dalam Bahasa Awan unsur-unsur kepuitisan begitu rapi dengan suara kemanusiaan:

kebenaran
yang tidak dikembalikan
kepada kemanusiaan
adalah seperti awan berarak
yang tidak menurunkan hujan
walaupun putih dan tinggi
hanya menjadi teman pelangi
meninggalkan bumi yang menanti
dalam kemarau yang abadi

namun kebenaran
yang terpisah
dari ketuhanan
adalah seperti air hujan
yang tergenang di pinggir nesan
walaupun bersih dan nyaman
sekali-kali
tidak akan membangkitkan
jiwa insan

(Bahasa Awan; hlm 19)

Ada kelihatan seperti rangkaian madah dan kata-kata hikmah dalam puisi di atas. Beberapa puisi lain juga bersifat demikian. Antaranya:

alam adalah
tinta
yang menitis
di celah renungan

sejarah adalah
kalam
yang mencecah
permukaan roh

(Kertas; hlm 37)

hidup bertambah nyata
ketika dirangkum
kilatan sejarah

dan,

bumi adalah sejadah
sulaman jarum akidah
yang menemukan
rangkaian corak dan warna

atau,

doa kudus
adalah hati tulus
yang menembusi bumbung langit

serta,

hidup adalah solat
justeru solat
menghidupkan jiwa

(Sejadah; hlm.35)

tiada yang lebih bermakna
dalam hidup ini
selain daripada penggalian roh
agar sumur hidupmu
dapat mencecah keabadian

(Sumur; hlm 25)

Selendang pula saya kira adalah puisi terbaik Isa dan sekaligus puncak romantika cinta dan perpuisiannya:

melangkah ke masjid
aku terbayang
wajah isteri
lembut redup
di balik selendang

betapa indahnya
beza cinta
halus menyisir
kekudusan iman

melangkah ke masjid
menghimpun detik
dunia akhirat
bersamamu
Kekasih

(Selendang; hlm 34)

Puisi Selendang walaupun bernafas peribadi mengandungi cirri-ciri keunggulan sesebuah puisi. Objeknya selendang, perbincangannya tentang isteri yang tercinta dan latar perpuisiannya ialah keredhaan Allah. Puisi ini pendek tetapi padat dengan lambang dan gurisan bahasa puitis lagi ekonomis.
Isa mengemukakan kemurnian cinta isteri dengan wajah lembut di balik selendang. Begitu kuat kemurniaan itu sehingga terbawa-bawa dalam perjalanan ke masjid. Selendang cukup kuat untuk mengungkapkan keperibadian seorang isteri yang setia, Islamik dan manis.
Cinta yang dilukiskan di sini bukan cinta blak-blakan atau cinta yang lahap. Dengan istilah mudah ia adalah cinta yang diredhai Tuhan untuk kebahagiaan dunia akhirat…..
Akhir sekali saya ingin membariskan dua orang penyair mapan yang dapat diiktibarkan sebagai piawaian dalam menilai puisi-puisi Singapura. Mereka adalah Masuri S N dan yang lebih mutakhir ialah Mohd Latiff Mohd.
Bagi Isa Kamari, saya berani membariskan puisi-puisinya mencapai tahap piawaian Masuri S N dan mampu untuk mengatasinya sekiranya beliau terus meningkatkan kekuatan kepenyairannya.
Bagi Ahmad Md Tahir, beliau masih dibayangi piawaian Mohd Latiff Mohd. Beliau memerlukan sekurang-kurangnya lima tahun lagi dengan kesinambungan peningkatan untuk berada di laras Latiff. Bagi Sapiee Ahmad Razaly, puisi-puisinya sudah bisa menggugat dengan kuat kepiawaian Latiff. Hanya masa saja yang bisa menentukan kejayaan mengatasi Latiff. Untuk Johar Buang, saya meletakkannya berada di antara Latiff dan Masuri.
Itulah tanggapan kecil saya yang tertakluk juga pada pertembungan pandangan yang berbeza dari penanggap-penanggap yang lain. Kerana keberlainan yang waras itu adalah rahmat bagi mereka yang ingin menuju ke arah kejituaan.

Resan & Kesan, Kumpulan Makalah Sempena Bulan Bahasa 1992, S'pura, Jawatankuasa Bulan Bahasa 1992


DR RAHMAN SHAARI
Apresiasi Sajak : Hashim Yaacob dan Isa Kamari

Petikan:

Salah seorang daripada sejumlah penyair yang kini mendapat tempat dalam sastera Melayu Singapura ialah Isa Kamari. Isa berkelulusan Sarjana Muda Sastera (1985) dan Sarjana Muda Senibina (1988) dari Universiti Nasional Singapura. Kini dia bertugas di salah sebuah firma senibina di Singapura.
            Buku Sumur Usia yang memuatkan 36 sajak Isa dapat dianggap salah sebuah buku sajak yang terbaik di Singapura. Dengan mengatakan demikian tentulah tidak bermaksud bahawa setiap karya dalam buku tersebut cemerlang dari segala segi. Pandangan sepintas lalu ini bertujuan menyatakan ketinggian mutu secara umum, iaitu bahawa tidak mudah penyair mencapai mutu yang demikian.
            Dalam pembicaraan ini, sajak Segara akan dikupas sepintas lalu. Yang di bawah ini ialah sajak tersebut:

mengenali seorang manusia
seperti bermesra dengan segara
tidak memadai sekadar bermain
di tepi pantai
menyambut ombak pemikirannnya
tidak cukup sekadar memungut
di pinggir pantai
menilai sisa yang ditinggalkannya

mengenali seorang manusia
seperti bermesra dengan segara
tidak adil sekadar meninjau
di pinggir pantai
menjangkau luas dan dalamnya
deru jiwanya yang sunyi
mengajak kita jadi penyelam
rela menghadapi arus perjuangannya
agar dapat kita tembusi
istana karang yang dibinanya
yang selama ini
memisah dan mengasingkan
dasar budi dari permukaan
keperibadian ulung seorang insan
agar dapat kita temui
mutiara seni
seorang sahabat

mengenali seorang manusia
seperti bermesra dengan segara
tidak manis sekadar berdiri
di pinggir pantai

(Segara; hlm 24)

Pemikiran yang mahu disampaikan oleh Isa Kamari amat jelas kepada kita. Dia menyarankan agar seseorang manusia hendaklah difahami secara keseluruhan dan secara mendalam. Pemahaman kita tentang orang lain secara luaran dan sepintas lalu pasti mudah menimbulkan salahfaham.
            Perbandingan (dengan gaya simile) antara manusia dengan segara memang dapat diterima, bahkan sudah berkali-kali timbul dalam puisi Melayu. Penyair Kemala ada menghasilkan sajak Laut yang memuatkan perbandingan sedemikian, dengan gaya metafora. Yang hendak disebutkan di sini ialah kelebihan yang timbul dalam sajak Isa hasil perbandingan itu.
            Rangkap pertama menyarankan idea bahawa perkenalan dengan seseorang dengan mengakrabi hal-hal pinggiran tidak cukup. Rangkap kedua menyambung idea yang terdapat dalam rangkap pertama itu tanpa mengkhusus pada jenis manusia. Saya mencari-cari, siapakah manusia yang perlu dikenali sedalam-dalamnya itu, dan alasan untuk memahami manusia itu, diikuti faedah yang diperolehi apabila manusia itu difahami.
            Kesimpulan saya, manusia tersebut itu tidak lain daripada sahabat. Ada kemungkinan penyair memang bermaksud bahawa setiap manusia seperti segara, terlalu luas dan dalam untuk difahami, tetapi manusia secara demikian, kecuali yang dimaksudkan itu ialah manusia yang tertentu sahaja, iaitu orang yang akrab dengan kita.
            Kita dapat menyetujui saranan yang terdapat dalam sajak ini. Buku tidak wajar dinilai dengan hanya menatap kulitnya, apatah lagi manusia yang amat kompleks. Demikianlah timbulnya pemikiran yang sederhana hasil daripada perbandingan dalam sajak ini.
            Secara keseluruhan, gaya pengulangan yang dikemukakan oleh Isa dapat diterima. Pengulangan ‘mengenali seorang manusia’ menimbulkan dan mengekalkan kesegaran. Dari segi diksi pula, sungguhpun secara keseluruhannya memuaskan, timbul pertanyaan kenapakah kata ‘manis’ digunakan dalam rangkap akhir. Perkataan ‘manis’ itu berkaitan dengan budaya, bukan sikap persendirian seperti yang disarankan dalam sajak ini. Mungkin penyair mahu menggunakan kata tersebut dengan maksud ‘persendirian’ iaitu, tidak wajar orang menegnali sahabatnya secara luaran dan sepintas lalu. Saya kira walaupun tidak salah penyair menggunakan kata itu untuk maksud demikian, kesan ketidaktepatan itu tetap terapung-apung dalam fikiran pembaca.
            Hashim Yaacob yang mahir dalam bidang pergigian dan Isa Kamari dari dunia senibina ialah pencinta seni sastera yang harus dihargai. Kemunculan mereka di tengah-tengah kegigihan penyair lain menghasilkan karya-karya yang segar, dapat dianggap pengiktirafan orang professional terhadap lapangan persajakan.

Dewan Sastera, Malaysia, Jun 1996

SAPIEE AHMAD RAZALY
Segar Puisi Lebihi Teguk Air Yang Membasahi Tekak

Petikan:

bunga lalang

mengharap mawar suci
laksana mengharap
bertukarnya bunga lalang
menjadi serumpun padi
kerana kebenaran itu lebih tinggi
dari kejujuran hati

hidup menakung air di tangan
kekadang melupakan manusia
tentang hakikat hujan
kepintaran dalam kehidupan
bukan suatu pertanda
darjat manusia semakin mulia
kerana pemikiran bagaikan lumrah sungai
yang jarang bersih walaupun jernih
lalu hidup menjadi suatu pencarian
menuju muara yang masin
namun kita tidak harus menyerah
pada kerelaan angin
yang menerbangkan dedaun ke hujung pelangi
lalu gugurlah cita-cita yang masih hijau
kerana kesabaran
telah terpisah dari dahan yang masih muda
dan hidup menjadi suatu penantian
musim bunga yang tidak akan tiba

mengharap mawar suci
laksana mengharap
bertukarnya bunga lalang
menjadi serumpun padi
kerana kebenaran itu lebih tinggi
dari kejujuran hati

yang menggugurkan embun di waktu pagi
adalah cinta yang maha tinggi

            Dengan sekali baca puisi tersebut merupakan sebuah karya bernas dan dapat menarik perhatian pembaca sambil membuka satu persoalan yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Saya berani mengatakan bahawa puisi ini amat baik kerana mutunya menampakkan kematangan penulis.
            Kesannya melebihi apa yang dirasakan oleh seorang yang meneguk segelas minuman segar untuk membasahi tekak dan menghilangkan kehausan. Sudah tentu yang dirasakan ialah nikmat dan kepuasan.
            Bahasanya begitu baik, sederhana tetapi indah tersusun rapi, bersih dan boleh dikatakan segar. Penulisnya telah memetik benda-benda dalam alam seperti mawar, bunga lalang, padi, air hujan, sungai, muara, angin, dedaun, pelangi, dahan dan embun. Pada keseluruhannya benda-benda itu berhasrat secara ikhlas menampakkan ciptaan Tuhan dan sekaligus menggambarkan ‘maha kaya’, ‘maha besar’, ‘maha agung’, dan ‘maha kuasa’ Allah.
            Jelas tidak ada satu pun di antara benda-benda tersebut dapat dicipta oleh manusia. Sebaliknya manusialah yang amat memerlukan benda-benda itu. Pemilihan benda-benda alam itu juga melambangkan betapa lemahnya manusia dengan sifat serba kekurangan, kerdil, tidak sempurna dan tidak pernah puas.
            Ini dikatakan ‘kebenaran’. Ia maha kuat. Hakikat kekuatan kebenaran memang tidak dapat dilemahkan oleh kuasa-kuasa palsu ciptaan manusia. Demikian kata Isa dalam bait pertama puisinya:
           
mengharap mawar suci
laksana mengharap
bertukarnya bunga lalang
menjadi serumpun padi
kerana kebenaran itu lebih tinggi
dari kejujuran hati

            Kenyataan kebenaran itu begitu terang bahawa mawar suci tetap mawar suci, bunga lalang tetap bunga lalang dan serumpun padi tetap serumpun padi.
            Setiap kejadian mempunyai identiti masing-masing yang tersendiri. Kejadian asas itu tidak mungkin berubah walau dengan kejujuran hati manusia sekalipun, melainkan setelah diizinkan oleh ‘kuasa hakiki’.
            Misalnya, dengan kejujuran hati manusia meneliti, mengkaji sains dan teknologi. Dengan keizinan Allah pula manusia berkuasa meneroka angkasa lepas tetapi mungkinkah sampai kepada menjejakkkan kaki di muka matahari? Sampai kini ia dianggap satu perkara yang tidak terjawab.
            Nyata sekali rangkap ini membuktikan persetujuan penulis terhadap ‘fitrah’. Misalnya dunia ini bulat, maka bulatlah bentuknya, tidak mungkin jadi empat segi atau bentuk-bentuk lain. Pohon-pohon itu tumbuh dengan akarnya menjunam ke bawah bumi dan daun-daun ke arah matahari. Keadaan ini tidak boleh berlaku sebaliknya.
            Dengan rangkap puisinya itu, Isa cuba mendedahkan satu intepretasi terhadap cita-cita atau harapan manusia yang terlalu ideal……Maksud cita-cita di sini yang digubah dengan ungkapan mengharap mawar suci itu amat luas, sifatnya berbagai-bagai dan tidak terbatas pada satu bentuk cita saja.
            Mawar suci boleh dianggap sebagai kecapaian dalam hidup yang serba bagus, indah, bahagia, mulia, suci, sejahtera, tenang, aman, tenteram, senang, mewah, makmur dan segala-galanya yang baik-baik.
            Malangnya corak kehidupan seperti itu tidak mungkin tercapai seratus peratus dengan sifat manusia yang tidak sempurna. Di dunia ini kita lihat tidak semua manusia itu baik. Jadi mengharapkan mawar suci itu adalah sesuatu yang ideal, yang tidak mungkin berlaku seumpama mengharapkan kucing bertanduk.
            Lantas Isa mengungkapkan pula laksana mengharap bunga lalang / menjadi serumpun padi. Alasannya ialah kerana kebenaran itu lebih tinggi / dari kejujuran hati. Ya, inilah yang dikatakan dengan kehendak Tuhan.
            Tiada siapa yang dapat menghalangnya dan ini merupakan hukum alam yang mesti diterima. Ia mengesahkan bukti kebijaksanaan Tuhan sebagai cabaran hidup mendorong manusia sejagat supaya gigih berusaha, belajar dan mencari.
            Hubungan cita-cita atau harapan besar dengan kehidupan sehari-hari manusia sering menimbulkan banyak persoalan dan masalah.
            Sehingga seringkali juga setelah mencapai sedikit kejayaan manusia itu menjadi mangsa pertikaian hidupnya sendiri dalam bentuk keangkuhan, kesombongan, kealpaan, khayalan dan sanggup menafikan kekuatan kebenaran Ilahi. Demikian falsafah Isa terhadap kebodohan manusia:

hidup menakung air di tangan
kekadang melupakan manusia
tentang hakikat hujan

            Jurang di antara air di tangan dengan hujan dari langit amat jelas. Perbandingan ini sungguh menarik dan secara otomatik kita dikejut tentang sesuatu yang bersifat lemah dengan yang kukuh.
            Sebanyak mana air di tangan sudah tentu tidak mampu membahagiakan manusia pada keseluruhannya. Sebaliknya taburan hujan dari langit dapat mengairi yang kering untuk kesuburan pertanian, penternakan malah untuk perbekalan awam.
            Dengan tanggapan yang lebih bebas, air di tangan itu merupakan objek pemilikan manusia yang sedikit atau harta yang tidak berkekalan. Tetapi ia telah mendodoi manusia dengan keseronokan palsu keduniaan sehingga kebanyakan manusia itu lalai dari mengingati kurnia Tuhan….
            Bagaimanapun manusia sungguh beruntung kerana telah dikurniakan satu kelebihan iaitu akal. Inilah yang membantu manusia untuk memenuhi hasrat cita-cita atau harapan besar yang merangkum aspek-aspek seperti politik, social dan kebudayaan.
            Dengan akal manusia bergerak dan mengenal tamadun. Dengan akal juga manusia kenal erti kepintaran. Malangnya kepintaran itu terkadang-kadang menjadi kelabu atau kabur atau langsung tidak bererti. Demikian pula falsafah Isa terhadap kepintaran manusia:

kepintaran dalam kehidupan
bukan suatu pertanda
darjat manusia semakin mulia

            Kepintaran seharusnya memainkan peranan positif meningkatkan kehidupan berbagai lapisan masyarakat masakini termasuk masyarakat kebudayaan kepada darjat kemuliaan. Tetapi hampir keseluruhannya telah memesongkan hakikat kepintaran itu. Akibatnya dunia ini seolah-olah mengalami proses kehancuran yang tidak disedari.
            Semakin ramai pelajar dan cendikiawan dilahirkan semakin bertambah pula kelahiran anasir-anasir perosak yang mengamalkan maksiat, pelacuran, penipuan, perjudian, perompakan, pembunuhan dan segala macam kehinaan.
            Para remaja yang berpelajaran tidak sepenuhnya memanfaatkan ilmu yang dimiliki seolah-olah telah pupus nilai-nilai akhlak kemanusiaan. Hati mereka seperti ditutupi tabir hitam. Nilai-nilai kerohanian dianggap tidak dapat mengenyangkan perut mereka. Paling buruk sekali ketakwaan tidak dapat dihayati oleh remaja kita. Isa meninjau suasana kehinaan ini secara sedar menurut kacamata Islam semoga dengan kritik social tersebut mereka akan insaf…Selanjutnya Isa mengatakan begini:

kerana pemikiran bagaikan lumrah sungai
yang jarang bersih walaupun jernih
lalu hidup menjadi suatu pencarian
menuju muara yang masin

            Pengamatan terhadap objek-objek alam dilakukan secara teliti yang saya kira disandarkan pada Al-Quran bahawa Tuhan tidak jadikan semua ini dengan sia-sia. Jadi pengamatan ini bukanlah suatu intuisi melulu penulisnya. Tetapi dengan bimbingan keinsafan, Isa dicuit oleh lumrah pengaliran sungai.
            Untuk mengukuhkan struktur tulisannya ini, Isa telah meletakkan di depannya dua bentuk makhluk yang berlainan – manusia dan alam – tetapi memiliki ciri-ciri keakraban dan pernyataan seni yang selari.
            Seorang bayi yang baru lahir dapat diumpamakan punca sungai yang biasanya terbit dari puncak gunung. Pengaliran sungai itu umpama perjalanan hidup manusia. Liku-liku pengaliran sungai melambangkan betapa penyusunan hidup ini terpaksa dibentuk dan ditentukan oleh sistem tertentu. Oleh kerana bilangan penduduk dunia ini terlalu ramai maka lahirlah berbagai sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik sesuai dengan blok-blok kenegaraan dan kelompok-kelompok kebangsaan.
            Fahaman dan pemikiran turut berbeza-beza. Lantas timbullah sistem-sistem kehidupan yang berteraskan sekularisme, leberisme, sosialisme, komunisme, kapitalisme, materialisme dan sebagainya. Sistem penyusunan hidup manusia yang berbagai cara dan corak itu sudah dianggap sebagai satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan demi mengatasi kerosakan di muka bumi ini. Namun kelemahan-kelemahannya tetap ada…       
Natijahnya sungguh buruk sehingga untuk mencapai matlamat sistem kehidupan yang teratur itu, manusia mengalami suasana berpenyakit, kotor dan jijik yang pada akhirnya menimbulkan juga kerosakan-kerosakan.
            Dengan tegas pula Isa menafsir dan menilai penyakit dalam berbagai corak pemikiran dewasa ini dengan perbandingan istilah bersih dan jernih…..
Pemikiran ke arah pembangunan sering tercemar dan menjadi keruh oleh rasuah, penyalahgunaan kuasa, penindasan, ketidakadilan dan bermacam-macam skandal yang membawa kebinasaan. Selain dari itu bidasan ini juga menampar kuat tokoh-tokoh berlabel munafik, fasik, dualistik dan mereka yang termasuk dalam golongan atheistik….
            Perspektif Islam menilainya secara integral bahawa gejala-gejala ini sungguh merosakkan. Ia sebenarnya berpunca dari perbuatan manusia yang membuat petunjuk Allah sebagai sampah-sarap. Oleh itu manusia hendaklah bertindak untuk memperolehi dua sifat bersih (dalaman) dan jernih (luaran) yang selama ini telah diabaikan….
            Seperti yang pernah dibicarakan orang, Isa juga menganggap bahawa hidup ini adalah suatu pencarian. Pencarian selalunya dikaitkan dengan kehilangan atau sesuatu yang belum ditemui….Tetapi apakah yang hendak dicari dalam hidup ini?....Bila merujuk pada masalah perbezaan pemikiran dan fahaman tadi, istilah pencarian itu bermaksud memilih yang benar dan sempurna.
            Malangnya kebanyakan manusia menemui kegagalan dalam pencarian itu sehingga masih mencari dan terus mencari dalam haluan yang bercelaru, lalu Isa pun berkata mereka menuju muara yang masin.
            Muara sungai biasanya berakhir ke laut. Ini adalah tabii alam sebagai suatu lambang daerah yang luas dan menyerlah satu kehidupan terbuka dan manusia akan memerhati, mencari dan merasa. Tetapi sifat masin itu sudah melambangkan satu corak kehidupan yang tidak dapat diterima sepenuh hati, samalah juga keadaannya bila seseorang meminum air laut yang masin, pasti akan dimuntahkannya keluar.
            Dengan maksud yang lain pula sifat masin itu boleh menjadi satu corak kehidupan yang dapat menyegarkan sesuatu yang ‘busuk’, samalah seperti garam yang digunakan untuk memelihara ikan daripada rosak.
            Jadi berhubung dengan berbagai pemikiran dan fahaman tadi Isa telah mendedahkan bahawa pencarian manusia ini sedang menghala kepada dua corak kehidupan.
            Pertama ke arah yang menjahanamkan dan kedua ke arah yang sihat dan membina. Di sini terletak kebijaksanaan Isa dalam pemilihan bahasa yang dapat mengajak masyarakat pembaca berfikir dan berbahas tentang kehidupan dan kebenaran.
            Selanjutnya Isa membuat saranan supaya kita tidak bersikap pesimistik yang pada akhirnya nanti memundurkan kehidupan manusia itu sendiri:

namun kita tidak harus menyerah
pada kerelaan angin
yang menerbangkan dedaun ke hujung pelangi
lalu gugurlah cita-cita yang masih hijau

            Maksud ‘menyerah’ ini tidak boleh disempitkan dan tidak harus disalahfaham. Kita diharapkan supaya tidak menyerah kalah yang bererti tewas dalam satu perjuangan kehidupan. Dalam hal ini persoalan menyerah terbahagi kepada dua. Pertama menyerah pada takdir dan kedua menyerah pada arus berbagai aliran pemikiran yang tidak sihat.
            Kita mesti memahami maksud menyerah pada takdir itu dan tidak semestinya hanya berdoa siang malam tanpa usaha dan kerja atau hanya mementingkan ibadah tanpa menghiraukan langsung kegiatan hidup sehari-hari dan keduniaan. Kita juga tidak seharusnya tercengang-cengang, terpegun atau rasa takjub dengan kewujudan alam ini tanpa memikirkan makna dan kepentingannya. Kita juga tidak seharusnya mengharapkan syurga semata-mata sebagaimana kata Isa yang menerbangkan dedaun ke hujung pelangi.
            Berhubung dengan persoalan kedua….ungkapan yang menerbangkan dedaun ke hujung pelangi itu membawa maksud lain bahawa sikap berhenti berfikir atau berhenti dari belajar atau berhenti dari berusaha akan mendorong manusia ke alam khayalan dan semata-mata mengangan-angankan keindahan tetapi palsu dan tidak nyata.
            Akibatnya, gugurlah cita-cita yang masih hijau. Kalau ini berlaku sampai bila-bila pun kita tidak akan dapat mengecap nikmat kebahagiaan.
            Satu hal yang mesti diperhitungkan di samping soal perlunya berfikir, mencari ilmu, mencari rezki dan bekerja keras ialah kesabaran. Isa memberi alasan yang kukuh dan artistik bahawa:

kerana kesabaran
telah terpisah dari dahan yang masih muda
dan hidup menjadi suatu penantian
musim bunga yang tidak akan tiba

            Nilai-nilai kesabaran ini merupakan sebahagian dari latihan jiwa agar manusia dapat mengawal perasaan liar yang merosakkan peribadi dan masyarakat. Fungsi kesabaran dalam hidup memang penting kerana tanpanya tidak akan timbul sikap bertimbangrasa dan perasaan peri kemanusiaan.
            Penulis Isa Kamari menekankan ketegasan suara hatinya bila beliau mengulangi rangkap pertama menjadi rangkap ketiga. Beliau menegaskan bahawa selagi keinsafan untuk menegakkan kebenaran tidak wujud maka selagi itulah hasrat cita-cita dan harapan yang besar untuk menikmati kebahagiaan dengan sempurna, luhur, suci, mulia dan unggul tidak akan tercapai. Oleh itu perlulah dibangkitkan sikap dan pemikiran yang lebih sihat untuk mengimbangi dunia dan akhirat supaya kita tidak tergolong dalam masyarakat lalang yang sering merosak dan tidak berpendirian.
            Sebagai kesimpulan Isa mengemukakan satu jawapan secara jujur dengan rangkap akhir yang berbunyi:

yang menggugurkan embun di waktu pagi
adalah cinta yang maha tinggi

Siapakah pencipta embun? Siapakah yang menggugurkan embun? Kenapa di waktu pagi dan tidak di sebelah petang? Kenapa kebanyakan manusia tidak mahu memperhatikannya? Setiap soalan itu dan mungkin banyak lagi soalan lain perlulah dijawab dengan hati yang suci dan jujur. Dengan rangkap peringatan itu, Isa mengajak pembaca supaya kembali kepada Tuhan dengan pernyataan syukur sebagai tanda terima kasih, mematuhi perintahNya dan menjauhi laranganNya.
Istilah cinta dalam rangkap akhir ini menghimpunkan makna-makna besar, halus dan mendalam. Antaranya ia bermaksud satu bentuk perhubungan yang kukuh. Hubungan Khalik dan makhluk mewujudkan pula bentuk komunikasi yang maha hebat melalui ciptaan alam misalnya dengan pengguguran embun di waktu pagi…..
Pada keseluruhannya puisi ini memiliki daging yang tebal dengan pengaliran darah estetika yang sihat sehingga berjaya memikat perhatian dan wawasan pancaindera pembaca untuk membuka ruang-ruang keinsafan dan kesedaran, mendidik diri, memilih jalan lurus, mencari keredhaan Ilahi, mencapai kemenangan dunia dan akhirat ke arah mewujudkan generasi 'Quranik'.
Skop penulisan Isa ini tidak hanya diisi untuk kepentingan peribadi atau negara dan masyarakat tetapi terbukti lebih jauh dari itu.
Isa menulis dengan sikap ‘dengar dan taat’, rendah diri dan keluhuran jiwa untuk kepentingan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Semoga sajak Bunga Lalang ini menjadi contoh baik untuk mengajak penyajak-penyajak baru yang lain menulis dengan lebih baik lagi.

Berita Minggu, S’pura, 1984


DR RAZIF HJ BAHARI
Sajak Pathos Dalam Puisi Isa Kamari

Puisi adalah kemanusiaan. Manusia menulis puisi, membaca puisi, menghargai puisi dan mengkritik puisi.
            Puisi merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia yang tidak boleh dipisahkan. Puisi merupakan luahan perasaan di antara si penyair dengan manusiawinya. Puisi adalah hasil kemanusiaan si penyair.
            Lumrahnya, apabila seorang itu dalam proses memahami apa yang difikirkannya sebagai ‘kesedarannya’, dia akan cuba untuk menerapkan ‘kesedarannya’ ini pada pemikiran orang lain – dan membuat mereka mengalami apa yang dia alami. Puisi membolehkannya berbuat demikian.
            Puisi adalah satu lambang unggul yang mencipta satu imbasan terhadap pengalaman sejati. Sepanjang sejarah manusia, dorongan atau daya penggerak bagi seseorang itu berpuisi terletak pada sensitivitinya yang tajam menanggapi kehidupan di sekitarnya.
            Dalam dunia perpuisian Melayu Singapura, yang dalam fasa perkembangannya, salah seorang penyair yang wajar diberi perhatian ialah Isa Kamari.
            Sebagaimana yang acapkali mengingatkan diri saya, usaha untuk mengenalpasti kesenimanan seorang penyair merupakan satu percubaan yang rumit. Oleh yang demikian, dalam memperkatakan karya-karya puisi Isa Kamari, sudah tentu seorang itu akan menempuh beberapa kesukaran, lebih-lebih lagi kerana ketiadaan sebarang antologi puisinya.
            Isa Kamari adalah seorang penyair yang berkaliber, yang saya percaya tidak patut disalahanggap. Antara penyair-penyair kontemporari yang lain, saya dapati Isa Kamari adalah seorang penyair yang produktif dari segi penghasilan karya yang bermutu.
            Walaupun Isa baru menulis beberapa kuntum puisi di bawah namanya yang pernah disiarkan dalam beberapa akhbar, majalah dan jurnal-jurnal tempatan, namun satu atau dua daripada karyanya digemari penuntut-penuntut sekolah yang meminati puisi-puisi Melayu.
            Isa, 26 tahun, seorang siswazah senibina dari Universiti Kebangsaan Singapura, telah memenangi Hadiah Penghargaan dalam bahagian puisi bagi tahun 1986 yang dianjurkan oleh Majlis Pusat, dengan sajaknya yang berjudul Mawar.
            Walaupun karya-karya Isa jarang mendapat penganalisaan kritikal daripada kalangan para kritikawan sastera setempat, namun ada juga yang telah mengiktiraf beliau sebagai seorang penyair yang berpotensi kerana sajak-sajak beliau yang telah membentangkan perspektif-perspektif baru dalam dunia persajakan.
            Di sini saya ingin menyebutkan dua daripada sajak beliau yang saya dapati semakin segar dalam ingatan setiap kali ianya dibaca: Tubuh Kurus dan Bunga Lalang.
            Kedua-dua sajak ini jelas menunjukkan satu sandaran pada prinsip kebanyakan penyair yang telah berjaya dan percaya bahawa nilai sebuah sajak itu tidak terletak pada perkataan-perkataan yang digunakan secara total, tetapi pada dunia pengalaman yang dapat diagih bersama, yang dapat dilahirkan oleh bahasa yang digunakan.
            Dalam penelitian selanjutnya, saya ingin mengetengahkan beberapa ciri yang tertentu dalam karya Isa yang pokok, iaitu bait-bait sajaknya yang dapat menimbulkan visi-visi baru pada isu-isu polemik yang lama; penekanannya terhadap makna sajak yang tidak berselindung di sebalik perkataan-perkataan muluk dan yang bersandarkan pada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh pembacanya.
            Ini adalah penting, memandangkan kebanyakan penyair moden mulai cenderung pada yang abstrak – baik kerana daya penarik atau kesan atau sebab apa jua pun yang difikirkan relevan pada ketika itu. Tidak pula halnya dengan Isa, kerana beliau menunjukkan dalam sajak-sajaknya satu pendedahan, satu penemuan kepada fahaman beliau terhadap sesuatu dan bukan perselindungan di balik makna-makna atau implikasi-implikasi yang kabur.
            Pengetahuan tentang ciri-ciri sedemikian yang agak terserlah dalam karyanya adalah perlu sebelum kita dapat menganalisa sajak-sajaknya. Antara sajak-sajaknya yang mengandungi ciri-ciri tipa induk termasuklah sajak Bunga Lalang dan Tubuh Kurus.
            Apabila kita membaca sajak Tubuh Kurus, kita dapati subjek perbicaraan si penyair tadi disampaikan begitu terus terang sekali:

berilah keyakinanmu pada diri
seperti anak helang
dengan sayap masih basah
belajar terbang di langit merah
usah hidup seperti kelelawar
yang selamanya takut
mencabar siang
sifat manusia
gemar meragukan parasmu
biarpun kau selalu meyakinkan bulan
betapa sucinya hatimu
sejarah demi sejarah telah menyaksi
dunia tidak berdaya berlaku adil
pada jiwa yang kerdil
jadilah benih yang ditimpa salji
kematangannya
mampu menanti sinar mentari
atau seperti pelangi pagi
walaupun pupus ditelan hari
telah berjaya merawankan hati
usah bertahan seperti karang
keangkuhannya
telah mendampar duyung dara
yang mencari pantai bahagia
atau seperti sekuntum mawar
yang gugur ke dalam sungai
kerana cemburukan keriangan arus
kau tidak dinilai lagi
sebagai kembang
hanya sampah yang hanyut
yang tewas dalam pergelutan
berilah hatimu pada hidup
jika perlu bakarlah diri
seperti kekunang di malam sepi
asalkan syurga
mengagungkan namamu
dan tubuh kurusmu
melabuhkan ketenangan
dalam pengorbanan

berilah keyakinanmu pada hidup
dan hidup akan meyakinkan hatimu

            Sajak ini jelas menunjukkan kesebatian penyair dengan pengalaman manusia biasa. Di sini, Isa mengibaratkan kurang atau tiadanya keyakinan (iman?) sebagai kekurusan tubuh yang tidak dapat menikmati zat kebatinan yang perlu bagi setiap manusia.
            Beliau menunjukkan peranan keyakinan dalam kehidupan. Apabila kita memilih di antara abstrak dan konkrit, rohaniah dan jasmaniah, kepercayaan dan kesangsian, keyakinan (iman?) patut menjadi pegangan yang ‘walaupun pupus ditelan hari / telah berjaya merawankan hati’.
            Pernyataan tentang pentingnya keyakinan, iman dan kepercayaan, yang diluahkan tanpa sebarang unsur didaktik adalah sesuatu yang baru. Sajak Tubuh Kurus memaparkan fikiran manusia moden yang berkecamuk, yang berhadapan dengan kebingungan, rasa ketidakadilan dan kepercayaan bahawa dunia ini telah hilang validiti dan keserasiannya. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahawa ‘sejarah demi sejarah telah menyaksi / dunia tidak berdaya berlaku adil’.
            Sajak ini merupakan sebuah komentar ringkas tetapi tajam tentang pemencilan, keterbatasan dan kekurangan manusia.
            Sejajar dengan mood sajaknya yang murung dan sayu ini, Isa telah menghidangkan beberapa imej khusus (sebagai contoh: pelangi, sungai, anak helang, kelelawar, mentari, mawar, kunang-kunang, dan lain-lain lagi).
            Di samping imej-imej khusus yang tidak mempunyai pertalian antara satu dengan yang lain ini, ada beberapa imej-imej dominant pula dalam sajak-sajak Isa yang dijadikan asas penyampai perspektif beliau. Salah satu daripadanya ialah imej bulan, yang menjadi simbol saksi yang sentiasa hadir dan memerhati.
            Satu lagi ialah imej sungai, yang digunakan juga salam sajak Bunga Lalang, yang melambangkan kuasa kehidupan – sebuah simbol perkembangan, pergerakan ke hadapan yang abadi, menyegarkan dan penuh vitaliti. Selanjutnya, imej pokok yang digunakan dalam sajak-sajak Isa ialah ciri-ciri alam semulajadi, yang digunakan sebagai imbasan atau persamaan, untuk memaparkan kekurangan, kelemahan dan batas-batas kebolehan manusia.
            Sama ada kita fikir Isa menampilkan subjeknya tentang paksi perhubungan manusia dan khaliknya secara dogmatis atau hanya menerima hakikat kekuasaan dan kelemahan manusia, namun kita tidak dapat menolak bahawa tema ini menjadi bahan pengamatannya sekali lagi dalam sajak Bunga Lalang:

mengharap mawar suci
laksana mengharap
bertukarnya bunga lalang
menjadi serumpun padi
kerana kebenaran itu lebih tinggi
dari kejujuran hati

hidup menakung air di tangan
kekadang melupakan manusia
tentang hakikat hujan
kepintaran dalam kehidupan
bukan suatu pertanda
darjat manusia semakin mulia
kerana pemikiran bagaikan lumrah sungai
yang jarang bersih walaupun jernih
lalu hidup menjadi suatu pencarian
menuju muara yang masin
namun kita tidak harus menyerah
pada kerelaan angin
yang menerbangkan dedaun
ke hujung pelangi
lalu gugurlah cita-cita yang masih hijau
kerana kesabaran telah terpisah
dari dahan yang masih muda
dan hidup menjadi suatu penantian
musim bunga yang tidak akan tiba

mengharap mawar suci
laksana mengharap
bertukarnya bunga lalang
menjadi serumpun padi
kerana kebenaran itu lebih tinggi
dari kejujuran hati

yang menggugurkan embun
di waktu pagi
adalah cinta yang maha tinggi

            Walaupun Isa tidak memilih untuk membuat sebarang pernyataan umum atau normatif mengenai Tuhan atau alam semulajadi atau manusia, namun natijah yang kita dapat dari sajak ini merupakan suatu pengulangan gagasan Isa mengenai keyakinan (iman?), kelemahan manusia berbeza dengan kuasa Tuhan, dan idea yang mengatakan pengertian itu bukan saja bergantung pada rasional, tetapi juga pada keyakinan – keyakinan (iman?) yang membantu pemikiran yang terbatas menerima yang abstrak dan batin yang tidak boleh dihuraikan oleh sebarang rasional.
            Dalam sajak Bunga Lalang, Isa menekankan perlunya manusia untuk sentiasa tabah dalam hidup (yang) menjadi suatu pencarian ini, yang mengejar erti kebenaran (yang) lebih tinggi dari kejujuran hati. Pengertian yang sejati ini tidak boleh diperolehi hanya dari rasional semata-mata kerana pemikiran (adalah) bagaikan lumrah sungai / yang jarang bersih walaupun jernih; bersandarkan hakikat bahawa pengetahuan manusia itu tidak total malahan terbatas sekali.
            Imej-imej yang digunakan di sini sekali lagi berlegar di sekeliling imej-imej alam semulajadi, sebagai contoh: mawar suci, kerelaan angin – yang melambangkan pemahaman rasional yang total dan bahaya pemikiran yang serba ingin tahu yang menjelajah ke wilayah yang lebih kompleks dan tenggelam dalam kekalutan yang tidak dapat difahaminya.
            Ini pada pendapat saya ialah pemaparan unsur pathos dalam puisi Isa Kamari.

Berita Minggu, S’pura, 1986

YEVGENIA S. KUKUSHKINA
Wajah Puisi Melayu Singapura: Adakah Raut Peribadi? 
Tinjauan Awal Koleksi Tiga Warna Bertemu

Petikan:

            ….Nada yang khas Singapura terasa juga dalam antologi berkenaan, tetapi bukan melalui proses yang terlalu berlainan daripada yang berlaku di Malaysia. Soalnya, beberapa isu lebih dititikberatkan dan beberapa motif lagi dominan berbanding dengan puisi negara jiran. Pengarang Malaysia turut memperlihatkan kecenderungan yang ketara untuk memikirkan dirinya sendiri, akar budaya dan sejarahnya sendiri. Bagaimanapun, rakan-rakan mereka di Singapura berpegang kepada tradisi adalah lagi vital, kerana cabaran yang dihadapi jatidiri mereka.
            Yang turut membangkitkan kesan ‘kesingapuraan’ semasa membaca Tiga Warna Bertemu adalah tema urbanistik. Sifat intelektual jelas terserlah, hampir semua penyair yang menulis untuk antologi ini pernah belajar sekurang-kurangnya ke peringkat sekolah menengah, sedang wakil yang paling muda hampir semua tamat universiti. Boleh jadi, faktor ini berperanan sehingga puisi itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam dan berhasil sebagai karya seni.
            Sebuah sajak oleh Isa Kamari memang layak dikutip di sini sebagai bukti. Di atas kita menyaksikan percubaan rakan-rakannya menyelesaikan konflik jiwa mereka dengan menjawab pertanyaan bagaimana seorang anak Melayu boleh tinggal dan berjaya di Singapura dengan tetap setia kepada nilai hakiki baginya sebagai anak bangsa. Tetapi Isa mengambil langkah yang penting ke arah keharmonian pandangan hidup. Dia tidak memaksa dirinya bersabar, tetapi rela menerima dunia dan dirinya sendiri seperti adanya. Tentu sahaja, di sini pula peranan agama sangat terasa. Inilah beberapa baris dari puisinya berjudul Arkitek.
           
mestikah aku bersenandung:
usahlah berduka
jika kita tidak berupaya
mendirikan kota
seperti orang lain
apalah gunanya
kita mengukur kebahagiaan
dengan rangka kehidupan
yang dilakar kehendak masa
dan keadaan
yang asing dari jiwa

atau mestikah aku bermadah:
kerana rumah telah rapuh
kita harus pindah ke mahligai baru
yang dibina oleh mereka
untuk orang-orang yang malang
dan mengaku papa
lantas kita mewarisi masa depan
yang menjadikan kita
umat penumpang

Tuhan tidak menjadikan setiap manusia
sebagai pembina
kerana ada yang lebih bermakna
dari membiarkan kita melihat
segala usaha dalam hidup
terlaksana

adalah lebih bererti
untuk seketika
kita hidup berdindingkan angin
dan beratapkan langit
rela menghadapi dengan tabah
panas hujan hari ini
asalkan ceracak sebuah masjid
telah ditanam di sanubari
dan kita merombak perbatasan esok
membangun kembali
pemikiran agama

            Sajak ini tampil sebagai intipati seluruh antologi kerana seakan-akan merangkumi semua sifat utama Tiga Warna Bertemu. Isu yang disentuh paling bermakna bagi intelek Melayu Singapura yang membuktikan penulisnya berfikiran tajam dan berpelajaran. Dan akhir-akhir sekali (meskipun tidak kurang penting!), sajaknya itu cukup berhasil sebagai karya seni (sekurang-kurangnya pada mata pembaca asing).
Semua itu melahirkan satu perpaduan yang menjanjikan penemuan baharu yang menggembirakan bagi para pengkaji dan peminat sastera Singapura, biar semuram ramalan yang pernah disuarakan setakat ini.

Dewan Sastera, Malaysia, Julai 1999

No comments:

Post a Comment